Ehdot

Asiakkaan tunteminen (KYC)

Panttilainaamon, kuten minkä tahansa muunkin rahoitusalan toimijan, tulee noudattaa tiukkoja säädöksiä ja lakeja, jotka on suunniteltu estämään taloudellista rikollisuutta kuten rahanpesua tai terrorismin rahoittamista. Tämä sisältää velvollisuuden ”tuntea asiakkaansa” (”Know Your Customer”, eli KYC), joka on tärkeä osa rikollisen toiminnan ehkäisyä.

KYC-prosessi sisältää monenlaisia tietoja, kuten asiakkaan henkilöllisyyden todentaminen, asiakkaan taloudellisen tilanteen selvittäminen, ja asiakkaan toiminnan jatkuvaa seurantaa. Tällä varmistetaan, että yrityksen palveluita ei käytetä rikolliseen toimintaan.

Yksi osa KYC-prosessia on selvittää, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP). PEP:t ovat henkilöitä, jotka toimivat tai ovat toimineet merkittävissä julkisissa tehtävissä, ja heidän katsotaan olevan korkeamman riskin asiakkaita rahanpesun ja korruption näkökulmasta. PEP:n perheenjäsenet ja läheiset yhtiökumppanit luetaan myös tähän ryhmään, koska he voivat potentiaalisesti hyödyntää PEP:n asemaa rikolliseen toimintaan.

Kaikilla näillä toimilla pyritään varmistamaan, että rahoitusalan yritysten palveluita ei käytetä laittomaan toimintaan, ja ne ovat osa yrityksen laajempaa yhteiskuntavastuuta. Kaikki tätä prosessia varten kerätyt tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja lainmukaisesti.

Takuupantti Oy:n hyväksymät henkilöllisyysasiakirjat

Takuupantti Oy:n liikkeessä asioidessa, hyväksyy Takuupantti Oy seuraavat suomalaiset henkilöllisyyden todistamiseen solveltuvat asiakirjat:

  • Passi
  • Henkilökortti (myös väliaikainen)
  • Ajokortti
  • Diplomaattipassi
  • Oleskelulupa

Ulkomaisista henkilöllisyysasiakirjoista henkilöllisyyden todentamiseksi hyväksytään voimassa oleva kansallinen passi tai EU- ja Schengen-alueen viranomaisen myöntämä henkilötodistus, joka sisältää sirun, hologrammin tai optisia turvatekijöitä.

Yli 2000€:n panteissa vaaditaan lisäksi vahva pankkitunnistautuminen. 

On tärkeää, että esitetty asiakirja mahdollistaa henkilön luontevan tunnistamisen. Muistathan olla valmiina esittämään henkilöllisyyttä todistava asiakirja aina asioinnin yhteydessä.